HANOTOURS - 送服務,接笑容

: 1900 0059

: 024 7309 0009

: 0902 005 009

cờ Việt Nam cờ nước Anh cờ Trung Quốc cờ Đài Loan cờ Nhật Bản

聯係方式

河内辦公室

河内市,東多郡,郎夏路105號,福特樓 房號 402A

電話號: 024 7309 0009 - 傳真號: 024 3853 3555   - 號:2117817285

電子郵箱: info@hanotours.com

海洋省辦公室
海洋市,青年路,168號
電話號 : 1900 0059
電子郵箱: dulichdichvuvang@gmail.com

胡志明市辦公室
胡志明市第一郡,阮庭照路4號 印度支那公園T.19

電話號: 1900 0059

錦標
11
2222
2
a